Messetelt
messetelt
Teltet har 9 meter bredde og kan bygges på med 3 meters seksjoner opptil 21 m lengde. 

Quick-Up telt

Quickup telt


Teltet er 3x6 meter og telt på 3x3 meter.

Teltene kan settes sammen for å dekke større behov.