skraa-foto-braatthallen-2

bruksomraader

Braatthallen er en moderne storhall med en meget fleksibel planløsning. Den er utstyrt for å gi tilbud til mange formål. Hallen kan deles opp i seksjoner og har stor bruksfleksibilitet. Foruten selve hallen, er det spesialrom for styrketrening, idrettsmassasje, trimrom, badstue og stor garderobekapasitet.

Braatthallen har skreddersydde løsninger for idretts-, næringslivs- og kulturformål.


Idrett

Braatthallen er tilrettelagt for de fleste idrettsgrener som bryting, fotball, håndball, turn, friidrett, volleyball, basketball, badminton, tennis m.m. og er velegnet for ulike typer mosjonsidrett.

Næringsliv

Store parkeringsarealer, kantine med høy kvalitet og kapasitet, auditorium, møte-/konferanserom med konferanseutstyr og romslige resepsjonslokaliteter gjør at det kan skreddersys møte-/konferanseløsninger for næringslivet for enhver anledning. I tillegg disponerer Kristiansund videregående skole moderne bibliotek og undervisningsrom i 2.etasje.

Kultur

Med store arealer, tribuneanlegg, audiovisuelt utstyr og kvalifisert personell, utgjør Braatthallen desidert Nordmøres storstue for store innendørs kulturarrangementer med stor publikumsappell.

Se også